En stärkande förlossningsberättelse om att äga sin födsel - oavsett hur den blir.

May 07, 2022
 
Igår fick vi ta del av en otroligt stark berättelse om hur man kan äga sin födsel oavsett hur den blir, men också om hur otroligt viktigt ens partners engagemang och stöd är genom hela graviditeten, födseln och postpartum. 🌻
 
Här får ni en liten glimt av vad vi pratade om under gårdagens webbinarie, som handlar om just det: att ha en plan A och B, och om vikten att tillsammans FÖRBEREDA sig inför födseln och den första tiden efter bebisens ankomst. 🌻
Som förlossningsförberedelse deltog både Elllinor och Sebastian på Own Your Births kunskapswebbinarier under 2020-2021, och de hade också fantastiska Barnmorsketeamet bakom sig.
 
Ellinor och Sebastian var så fint synkade genom hela graviditeten och födseln, och trots att förlossningen inte gick som planerat blev minnet av födseln ändå magiskt. Anledningen är att de tillsammans förberedde sig så väl, och Sebastian visste exakt vad Ellinor behövde och ville och kunde därför vara ett kärleksfullt stöd under hela födseln, samt en beskyddande vargpappa och språkrör på sjukhuset. 🌻
 
Är du partner, stödperson eller själv gravid? Då får du bara inte missa detta! Är du prenumerant får du tillgång till det inspelade webbinariet under My Library, enkelbiljetter hittar du under ”Store” på ownyourbirth.se🌻

Own Your Birth is a source of information and inspiration for parents-to-be as well as for doulas, midwives, nurses, students, doctors and anyone else interested in changing the way we look at birth. 

Owning your birth means taking responsibility for your body, birth and baby by educating yourself, and making conscious choices about birth and parenthood.

It's about taking back your power and giving birth actively, on your own terms - as opposed to being "delivered". 

Join our community and empower yourself and others!

Sign up!

Stay connected with news and updates!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
Don't worry, your information will not be shared.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.