Att föda som regnbågsfamilj

Apr 12, 2021
 

“För mig är det en feministisk fråga att föda som en vill, det är så konstigt att vi inte får välja det fortfarande och att det problematiseras så otroligt mycket i vårt samhälle,” säger Jennie, som tillsammans med sin flickvän Xandra, gästade Own Your Birth 1 april. 

“Tryggheten och kontinuiteten..Att den som föder faktiskt ska bestämma hur du vill föda och var du vill föda,” säger Xandra om huruvida hon kände sig trygg med Jennies beslut att föda hemma.

Om att föda hemma, förberedelserna inför den och om oro och ifrågasättande från vården och andra runtomkring. I och med att Jennie och Xandra skulle föda hemma och att de väntade barn som samkönat par var det väldigt viktigt för dem att hamna på en barnmorskemottagning som kunde möta dem med öppenhet och värme.

Ni kan läsa mer om Xandra och Jennies resa och se deras förlossningsbilder här: @mammamorsanochregnbågslivet

 

Own Your Birth is a source of information and inspiration for parents-to-be as well as for doulas, midwives, nurses, students, doctors and anyone else interested in changing the way we look at birth. 

Owning your birth means taking responsibility for your body, birth and baby by educating yourself, and making conscious choices about birth and parenthood.

It's about taking back your power and giving birth actively, on your own terms - as opposed to being "delivered". 

Join our community and empower yourself and others!

Sign up!

Stay connected with news and updates!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
Don't worry, your information will not be shared.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.