Det kontroversiella K-vitaminet

Mar 06, 2022

Sedan 1970-talet ger man alla nyfödda barn i Sverige en injicering av syntetiskt K-vitamin. K-vitamin behövs för att blodet ska kunna koagulera, alltså levra sig, och stoppa en eventuell blödning. Eftersom nyfödda inte har K-vitamin i kroppen vid födseln kan tillförsel av K-vitamin skydda mot livshotande inre blödningar som annars skulle drabba ett fåtal nyfödda varje år. 

De senaste åren avböjer dock allt fler föräldrar sprutan. De anser att det måste finnas en anledning till att människan föds utan K-vitamin och att vitaminet i sin syntetiska form kan skada barnets ämnesomsättning. Ett annat argument är att sprutan kan göra ont och bli traumatiskt för barnet, som legat i mammans mage i lugn och ro. En del föräldrar upplever att de blir ifrågasatta av omgivningen på grund av sin ståndpunkt. Vi har hört talas om fall där vårdpersonalen hotat med att anmäla föräldrarna till Socialtjänsten för att de velat avstå K-vitamin injektion. Andra föräldrar upplever att de utsätts för press att ta sprutan, då läkare eller andra auktoriteter kallats in på rummet för att försöka övertala föräldrarna. 

Vi anser att valet alltid är mammans. Hon har rätt till fullständig information och att göra de val som är rätt för henne och hennes barn. 

Här kommer lite samlad information som kan hjälpa dig börja fundera på detta, och tips för dig som avstår syntetiskt K-vitamin till ditt barn.

Tyvärr verkar det finnas ett begränsat intresse av att forska i hur man selekterar ut bebisar som verkligen är i riskzonen att få en inre blödning efter förlossningen, istället för att ge förebyggande injektioner till alla nyfödda. Det finns inte heller någon forskning om huruvida det finns några fördelar för bebisar att ha lägre nivåer av K-vitamin jämfört med vuxna. 

K-vitamin bildas naturligt i bebisens tarmar när den får i sig den första mjölken eller ersättningen. Sannolikheten att en bebis får en allvarlig blödning om de inte får K-vitaminsprutan är ca. 1 på 11 000. De flesta bebisar som inte fått K-vitamin återhämtar sig i händelse av blödning, speciellt om de får vård snabbt. Därför är det viktigt att du är uppmärksam om du väljer att avstå från K-vitamin. Vården är utformad för att minimera risker på gruppnivå, och även om den faktiska risken att en enskild bebis dör är mycket låg så blir den risken ännu lägre om man ger K-vitamin till alla bebisar.   

K-vitamin är mycket effektivt, speciellt i injektionsform. Det finns inga randomiserade kontrollerade studier på K-vitamin, men andra typer av studier, sammanställningar och beprövad erfarenhet visar att K-vitamin mycket effektivt förebygger allvarliga blödningar när det ges i injektionsform. K-vitamin kan också ges i oral form men anses mindre effektivt än när det ges i form av injektion. 

Om du hellre vill att ditt barn får oralt K-vitamin bör du vara medveten om att K-Vitamin är fettlösligt, så för att bebisen ska kunna absorbera det behöver det ges direkt efter att bebisen ammat eller ätit. Det kan smaka lite beskt, så bebisen kanske försöker spotta ut det. Det kan vara bra att vara beredd att putta in det med fingret igen! 

Eventuella nackdelar med K-vitamin: 

 • K-vitamin är ett syntetiskt framställt ämne med konserveringsmedel och andra kroppsfrämmande ämnen. Eftersom injektionen blir det första barnet får i sig kan ämnesomsättningen belastas och påverka immunsystemet. Det är i ämnesomsättningen som nedbrytning och uppbyggnad av kroppsegen substans sker och om denna blir överbelastad kan risken för utvecklandet av allergier öka.
 • I sällsynta fall kan injektionen leda till infektion (vid injektionsstället)
 • eller blödning (precis som med andra injektioner).
 • Det kan göra ont för bebisen att få injektionen.
 • Det har förekommit fall då fel eller för mycket läkemedel injicerats, men detta är sällsynt. 

Vissa är oroliga för andra möjliga nackdelar med K-vitamin eftersom det inte är väl beforskat. Det har getts K-vitamin till miljontals bebisar under många år, eftersom det förebygger nästan alla fall av allvarlig blödning, men vi vet fortfarande inte varför bebisar föds utan K-vitamin i kroppen. Det kan vara så att det är fördelaktigt för dem på något sätt. Det finns ingen forskning på detta, och mer forskning på möjliga biverkningar av syntetiskt K-vitamin behövs.

Den välrenommerade läkaren Michel Odent menar att den första ostörda timmen efter födseln kan vara det allra viktigaste för barnets hälsa och för att undvika inre blödning. Detta inkluderar att mamman föder ostört, och att oxytocinet flödar i mamman, vilket gör att råmjölken rinner till och att bebisen kan börja få i sig naturligt K-vitamin. Samt att navelsträngen inte klampas/klipps förrän allt blod, syre och alla stamceller från moderkakan hunnit rinna in i bebisens kropp.  

En japansk studie visar att bebisar som fått i sig 350 ml bröstmjölk eller ersättning under de tre första dygnen efter födseln är skyddade mot denna typ av blödning. 

Extra K-vitamin kan vara nödvändigt om: 

 • barnet inte får i sig tillräckligt med bröstmjölk eller ersättning under de tre första dagarna och går ner i vikt
 • bebisen får antibiotika
 • barnet föds före vecka 37 
 • födelsevikten är låg 
 • barnet är förlöst med sugklocka eller tång, eller med kejsarsnitt 
 • bebisen fick utgjutningar eller blåmärken under förlossningen 
 • barnet har andningssvårigheter, problem med leverfunktionen eller är i allmänt dåligt tillstånd efter förlossningen 
 • du som mamma fick medicin för att förhindra uppkomst av blodproppar, medicin mot epilepsi eller TBC under graviditeten, eller fick antibiotika under förlossningen. 

OBS! Även ett barn som inte fått något fysiskt trauma under födseln kan drabbas och det är viktigt att känna till tecknen ifall du väljer att avstå syntetiskt K-vitamin.

Se illustrationen av barnmorskan Sara Wickham nedan:

Own Your Birth is a source of information and inspiration for parents-to-be as well as for doulas, midwives, nurses, students, doctors and anyone else interested in changing the way we look at birth. 

Owning your birth means taking responsibility for your body, birth and baby by educating yourself, and making conscious choices about birth and parenthood.

It's about taking back your power and giving birth actively, on your own terms - as opposed to being "delivered". 

Join our community and empower yourself and others!

Sign up!

Stay connected with news and updates!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
Don't worry, your information will not be shared.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.