Protecting the space - hur skyddar du dig själv från negativa energier och andra människors rädslor?

Mar 15, 2021

Nu på torsdag, den 18 mars, kl 19-20.30 (CET), är det dags för vårens andra webbinarie, som egentligen kommer bli mer som en interaktiv workshop, med Kristina och Maria. 

Tillsammans reflekterar vi kring ämnet, och delar våra tankar, känslor och idéer. Vi mediterar och/eller gör någon annan övning som hjälper oss att gå djupare.

Den här workshoppen kommer förhoppningsvis ge dig nya perspektiv, ett stödjande nätverk och modet att våga följa din inre röst och djupaste önskningar.

Eftersom vi vill skapa en trygg plats där vi delar våra personliga historier och djupaste känslor kommer vi inte spela in annat än introduktionen.

Kristina och Maria kallar sig för holistiska födelsevärnare och är grundare till Own Your Birth och Braïdo Organics. För att läsa mer om oss, gå till: About us

Own Your Birth is a source of information and inspiration for parents-to-be as well as for doulas, midwives, nurses, students, doctors and anyone else interested in changing the way we look at birth. 

Owning your birth means taking responsibility for your body, birth and baby by educating yourself, and making conscious choices about birth and parenthood.

It's about taking back your power and giving birth actively, on your own terms - as opposed to being "delivered". 

Join our community and empower yourself and others!

Sign up!

Stay connected with news and updates!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
Don't worry, your information will not be shared.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.